СОЦИОЛОГИЈА И(ЛИ) КЊИЖЕВНОСТ

Далибор Савић

Апстракт


Књига „Фикција и друштвена стварност: књижевност и наратив
као социолошки ресурси“ италијанског социолога Мариана Лонга,
ванредног професора на Универзитету у Саленту (Леће, Италија),
представља савремен осврт на међусобни однос социологије и
књижевности. Већ из самог наслова књиге видљиво је како аутор нема
намјеру да наведени однос проблематизује из перспективе социологије
књижевности, тј. да књижевност посматра као „специфичан предмет“
социолошког истраживања. Насупрот наведеном приступу, који за
већину социолога са нашег говорног подручја представља и једини
начин социолошке анализе и разумијевања књижевности, Лонго
пропитује да ли књижевност (може да) представља релевантно
„социолошко оруђе“ за спознају друштвене стварности, а самим тим и
њен однос према друштвеној стварности. Вођен тим наумом, кроз шест
релативно кратких поглавља, Лонго нас упознаје са историјским,
епистемолошким, теоријским и методолошким повезницама, али и
разликама, између књижевности и социологије.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/POL1611235S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Главни и oдговорни уредник: Ненад КЕЦМАНОВИЋ
Извршни уредник: Александар ВРАЊЕШ
Уредник електронског издања: Борислав ВУКОЈЕВИЋ
Редакција: Никола, ПОПЛАШЕН, Брацо КОВАЧЕВИЋ, Александар БОГДАНИЋ, Александар САВАНОВИЋ, Ђорђе ВУКОВИЋ,  Весна ШУЋУР-ЈАЊЕТОВИЋ, Дарко ТАНАСКОВИЋ (Београд, Србија), Срђа ТРИФКОВИЋ (Чикаго, САД), Џевад ГАЛИЈАШЕВИЋ (Федерација БиХ), Дарија ЗАВРИШЕК (Љубљана, Словенија) и Ronald L. Hatchett (Schreiner University, Kerrville, Texas, USA)
Технички и графички уредник: Александар ВРАЊЕШ
Лектор и коректор: Нина КУЈАЧА
Адреса: · Редакција часописа "Политеиа" 
· Булевар в. Петра Бојовића 1А
· 78000, Бања Лука, Република Српска, БиХ
· Тел/Факс: +387 (0)51 304-011
· Е-адреса: politeia@fpnbl.org
· http://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/