ПРИЛОЗИ НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Издавач: Друштво наставника српског језика и књижевности,
Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске основано је половином 1995. године на Филозофском факултету у Бањој Луци. Програм рада Друштва односи се прије свега на унапређење наставе српског језика, на стручно усавршавање наставника српског језика на теоријско-методолошком и методичком плану.

Свеска 8, Бр. 8 (2019): ПРИЛОЗИ


Слика насловнице броја