СКУП

Основни циљ Симпозијума је окупљање биолога и еколога Републике Српске и окружења у циљу размјене знања, искустава и јачања сарадње између колега који раде у сродним областима, те активно учешће наставника и професора основних и средњих школа ради унапређења наставе биологије, екологије и сродних предмета.
Издавач: Природно-математички факултет Бања Лука

Свеска 1, Бр. 7 - 2 (2016): III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске


Слика насловнице броја