Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA AKTIVNOSTI UDRUŽENJA PEDIJATARA U OKVIRU INICIJATIVE ZA PEDIJATRIJSKU ZAŠTITU DJECE U REPUBLICI SRPSKOJ OD 0 DO 15 GODINA NA PRIMARNOM NIVOU Апстракт   PDF
Mira Gavrić
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA CHURG STRAUSS SINDROM KOD ŠESNAESTOGODIŠNJE DJEVOJČICE Апстракт   PDF
Barbara Stanimirović, Olivera Ljuboja
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA - Suplement 1 EKSKRECIJA URINARNOG KALIKREINA U DJEČIJEM UZRASTU: ULOGA POLA, UZRASTA, URINARNIH ELEKTROLITA I GENETSKOG RIZIKA OD HIPERTENZIJE Апстракт   PDF
Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Aleksandra Serdar, Aleksandar Tepić
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA HISTIOCITOZA LANGERHANSOVIH ĆELIJA - OD JEDNOSISTEMSKOG DO MULTISISTEMSKOG OBLIKA Апстракт   PDF
Dragana Malčić-Zanić, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Đurđević-Banjac, Olivera Ljuboja
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA - Suplement 1 INFANTILNA FORMA POMPEOVE BOLESTI Апстракт   PDF
Nina Marić, Dario Đukić, Biljana Đurđević Banjac, Dragana Malčić-Zanić
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA OBIČNA VARIJABILNA IMUNODEFICIJENCIJA (CVID) Апстракт   PDF
Želimir Erić, Biljana Đurđević-Banjac
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA OSNOVA PREVENCIJE GOJAZNOSTI U DEČJEM DOBU Апстракт   PDF
Nedeljko Radlović
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA PREDIKTIVNI FAKTORI AKUTNE TOKSIČNOSTI TERAPIJE U DJECE SA AKUTNOM LIMFOBLASTNOM LEUKEMIJOM Апстракт   PDF
Biljana Đurđević-Banjac, Jelica Predojević-Samardžić, Dragana Malčić-Zanić
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA PREVENCIJA RETKIH BOLESTI Апстракт   PDF
Dragana Janić
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA PRIMARNA HIPOKALCEMIJA SA HIPOMAGNEZIJEMIJOM Апстракт   PDF
Ljilja Solomun, Dragica Jojić, Gordana Bukara-Radujković, Vesna Miljković, Nina Marić, Borjana Solomun, Vanja Bobić
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE U HRVATSKOJ Апстракт   PDF
Jelena Roganović
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA - Suplement 1 PRIMARNI POREMEĆAJI IMUNITETA Апстракт   PDF
Želimir Erić, Jelica Predojević Samardžić
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA SMANJEN RAST - VAŽNOST RANE DETEKCIJE Апстракт   PDF
Dragan Katanić
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA - Suplement 1 STRUKTURNE PROMJENE MOZGA KAO ETIOLOŠKI FAKTOR ZA NASTANAK CEREBRALNE PARALIZE Апстракт   PDF
Aleksandra Serdar, Snežana Petrović-Tepić, Nina Marić
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA - Suplement 1 UTICAJ ANTIEPILEPTIČKE TERAPIJE NA ELEKTROENCEFALOGRAFSKE NALAZE KOD DJECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM Апстракт   PDF
Aleksandra Serdar, Elvira Simić
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA VAKCINE I VAKCINACIJA: ZNAČAJ ZA ZDRAVLJE NARODA S OSVRTOM NA STANJE U SRBIJI Апстракт   PDF
Radovan Bogdanović
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA ZNAČAJ I KARAKTERISTIKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE SA OSVRTOM NA TRENUTNU SITUACIJU I STANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE U REPUBLICI SRPSKOJ Апстракт   PDF
Jelica Predojević Samardžić
 
1 - 17 од 17 ставке/и