Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA AKTIVNOSTI UDRUŽENJA PEDIJATARA U OKVIRU INICIJATIVE ZA PEDIJATRIJSKU ZAŠTITU DJECE U REPUBLICI SRPSKOJ OD 0 DO 15 GODINA NA PRIMARNOM NIVOU Апстракт   PDF
Mira Gavrić
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA CHURG STRAUSS SINDROM KOD ŠESNAESTOGODIŠNJE DJEVOJČICE Апстракт   PDF
Barbara Stanimirović, Olivera Ljuboja
 
Свеска 2, Бр. 1-2 (2019): SCRIPTA PEDIATRICA DEFICIT ALFA-1 ANTITRIPSINA Апстракт   PDF
Nedeljko Radlović
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA - Suplement 1 EKSKRECIJA URINARNOG KALIKREINA U DJEČIJEM UZRASTU: ULOGA POLA, UZRASTA, URINARNIH ELEKTROLITA I GENETSKOG RIZIKA OD HIPERTENZIJE Апстракт   PDF
Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Aleksandra Serdar, Aleksandar Tepić
 
Свеска 2, Бр. 1-2 (2019): SCRIPTA PEDIATRICA FEOHROMOCITOM KOD DESETOGODIŠNJEG DJEČAKA - PRIKAZ SLUČAJA Апстракт   PDF
Verica Mišanović, Duško Anić, Zlatan Zvizdić, Amira Mešić, Melika Bukvić, Jasmina Nuhanović
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA HISTIOCITOZA LANGERHANSOVIH ĆELIJA - OD JEDNOSISTEMSKOG DO MULTISISTEMSKOG OBLIKA Апстракт   PDF
Dragana Malčić-Zanić, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Đurđević-Banjac, Olivera Ljuboja
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA - Suplement 1 INFANTILNA FORMA POMPEOVE BOLESTI Апстракт   PDF
Nina Marić, Dario Đukić, Biljana Đurđević Banjac, Dragana Malčić-Zanić
 
Свеска 2, Бр. 1-2 (2019): SCRIPTA PEDIATRICA INICIJALNO ZBRINJAVANJE NOVOROĐENČETA, ODOJČETA I MALOG DETETA SA POVIŠENOM TEMPERATUROM BEZ FOKUSA INFEKCIJE Апстракт   PDF
Nada Krstovski
 
Свеска 2, Бр. 1-2 (2019): SCRIPTA PEDIATRICA KAVASAKIJEVA BOLEST Апстракт   PDF
Dragana Janić
 
Свеска 2, Бр. 1-2 (2019): SCRIPTA PEDIATRICA KORELACIJA PATOHISTOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I ISHODA KOD ATREZIJE EKSTRAHEPATIČNIH ŽUČNIH VODOVA Апстракт   PDF
Dragica Jojić, Dragica Draganović
 
Свеска 2, Бр. 1-2 (2019): SCRIPTA PEDIATRICA NAŠE DVADESETOGODIŠNJE ISKUSTVO U PROVOĐENJU BABY-FRIENDLY PROGRAMA Апстракт   PDF
Milijana Kuzmić Trubajić, Ljubo Višekruna, Duška Savić, Veroslava Milošević, Miroslav Gajić, Draško Rajin
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA OBIČNA VARIJABILNA IMUNODEFICIJENCIJA (CVID) Апстракт   PDF
Želimir Erić, Biljana Đurđević-Banjac
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA OSNOVA PREVENCIJE GOJAZNOSTI U DEČJEM DOBU Апстракт   PDF
Nedeljko Radlović
 
Свеска 2, Бр. 1-2 (2019): SCRIPTA PEDIATRICA PANDAS SY (PEDIJATRIJSKI AUTOIMUNI NEUROPSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJ UDRUŽEN SA STREPTOKOKNOM INFEKCIJOM) Апстракт   PDF
Barbara Stanimirović, Dario Đukić, Vanja Bobić
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA PREDIKTIVNI FAKTORI AKUTNE TOKSIČNOSTI TERAPIJE U DJECE SA AKUTNOM LIMFOBLASTNOM LEUKEMIJOM Апстракт   PDF
Biljana Đurđević-Banjac, Jelica Predojević-Samardžić, Dragana Malčić-Zanić
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA PREVENCIJA RETKIH BOLESTI Апстракт   PDF
Dragana Janić
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA PRIMARNA HIPOKALCEMIJA SA HIPOMAGNEZIJEMIJOM Апстракт   PDF
Ljilja Solomun, Dragica Jojić, Gordana Bukara-Radujković, Vesna Miljković, Nina Marić, Borjana Solomun, Vanja Bobić
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE U HRVATSKOJ Апстракт   PDF
Jelena Roganović
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA - Suplement 1 PRIMARNI POREMEĆAJI IMUNITETA Апстракт   PDF
Želimir Erić, Jelica Predojević Samardžić
 
Свеска 2, Бр. 1-2 (2019): SCRIPTA PEDIATRICA SAY-BARBER-BIESECKER-YOUNG-SIMPSON SINDROM - PRIKAZ SLUČAJA Апстракт   PDF
Nina Marić, Dario Đukić, Olivera Ljuboja, Stojislav Konjević, Ljilja Solomun
 
Свеска 2, Бр. 1-2 (2019): SCRIPTA PEDIATRICA SIDEROPENIJSKA ANEMIJA U ADOLESCENCIJI Апстракт   PDF
Jelica Predojević Samardžić
 
Свеска 2, Бр. 1-2 (2019): SCRIPTA PEDIATRICA SIMPTOMATSKO LEČENJE POVIŠENE TEMPERATURE U DECE Апстракт   PDF
Nada Krstovski
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA SMANJEN RAST - VAŽNOST RANE DETEKCIJE Апстракт   PDF
Dragan Katanić
 
Свеска 2, Бр. 1-2 (2019): SCRIPTA PEDIATRICA STRANO TIJELO U DISAJNIM PUTEVIMA Апстракт   PDF
Olivera Ljuboja, Slaviša Udovičić, Vladimir Mirošljević, Tatjana Mamić
 
Свеска 1, Бр. 1-2 (2018): SCRIPTA PEDIATRICA - Suplement 1 STRUKTURNE PROMJENE MOZGA KAO ETIOLOŠKI FAKTOR ZA NASTANAK CEREBRALNE PARALIZE Апстракт   PDF
Aleksandra Serdar, Snežana Petrović-Tepić, Nina Marić
 
1 - 25 од 30 ставке/и 1 2 > >>