Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 3, Бр. 1 (2017): SPORT I ZDRAVLJE BICIKLIZAM KAO SPORTSKO-REKREATIVNA AKTIVNOST Апстракт   PDF
Gorana Tešanović, Saša Jovanović
 
Свеска 1, Бр. 2 (2015): SPORT I ZDRAVLJE EFEKTI EKSPLOZIVNE SNAGE VISOKOG INTENZITETA U FUNKCIJI ADAPTIVNIH PROCESA Апстракт   PDF
Danko Pržulj, Borislav Cicović
 
Свеска 1, Бр. 2 (2015): SPORT I ZDRAVLJE EFEKTI PRIMJENE FIZICKE AKTIVNOSTI U FIZICKOM VASPITANJU NA REZULTAT U PLIVANJU Апстракт   PDF
Milomir Trivun, Jovica Tošić, Simo Vuković
 
Свеска 3, Бр. 1 (2017): SPORT I ZDRAVLJE EFEKTI PROGRAMA KONDICIONE PRIPREME NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE KADETKINJA Апстракт   PDF
Borislav Cicović, Branislav Strajnić
 
Свеска 3, Бр. 1 (2017): SPORT I ZDRAVLJE EFEKTI PROGRAMA SPORTSKE GIMNASTIKE NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI STUDENATA FAKULTETA FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA ISTOČNO SARAJEVO Апстракт   PDF
Dalibor Fulurija, Bojan Bjelica, Dejan Gojković
 
Свеска 3, Бр. 1 (2017): SPORT I ZDRAVLJE EFEKTI PROGRAMIRANE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA RAZVOJ ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA ŠKOLSKE DJECE Апстракт   PDF
Radomir Pržulj, Nataša Branković, Nemanja Bjelica
 
Свеска 3, Бр. 1 (2017): SPORT I ZDRAVLJE EFEKTI RAZLIČITIH FITNES PROGRAMA NA INTEZITET OPTEREĆENJA I KALORIJSKU POTROŠNJU Апстракт   PDF
Bojan Bjelica, Dalibor Fulurija, Božica Ivanović
 
Свеска 1, Бр. 2 (2015): SPORT I ZDRAVLJE EFEKTI REKRATIVNOG AEROBIKA NA FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI ŽENA Апстракт   PDF
Radomir Zrnić, Saša Jovanović, Adrijana Lukić-Ljubojević
 
Свеска 1, Бр. 2 (2015): SPORT I ZDRAVLJE EFEKTI SPECIFICNE FIZICKE PRIPREME NA RAZVOJ FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI, EKSPLOZIVNE I REPETITIVNE SNAGE KOD MLADIH SMUCARA Апстракт   PDF
Marija Miletić, Jurica Stanković
 
Свеска 2, Бр. 2 (2016): SPORT I ZDRAVLJE EFEKTI ZUMBA PLESA NA TJELESNU KOMPOZICIJU I POBOLJŠANJE ZDRAVLJA KOD ŽENA Апстракт   PDF
Bojan Bjelica, Dejan Gojković, Dalibor Fulurija
 
Свеска 1, Бр. 2 (2015): SPORT I ZDRAVLJE ETIKA VRIJEDNOSTI U SPORTSKOM MENADŽMENTU Апстракт   PDF
Radovan Čokorilo
 
Свеска 1, Бр. 2 (2015): SPORT I ZDRAVLJE IGRA I NJEN ZNACAJ U KOREKTIVNOJ GIMNASTICI KOD DJECE PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA Апстракт   PDF
Slaviša Maksimović
 
Свеска 2, Бр. 1 (2016): SPORT I ZDRAVLJE ISPLATIVOST SPORTOVA NA VODI U SPORTSKOJ REKREACIJI I TURIZMU REPUBLIKE SRPSKE Апстракт   PDF
Milomir Trivun, Borislav Cicović, Bojan Kovačević
 
Свеска 2, Бр. 1 (2016): SPORT I ZDRAVLJE KVALITATIVNI POKAZATELJ IZBAČAJA LOPTE RUKOMETAŠA Апстракт   PDF
Siniša Karišik, Ljubo Milićević, Danijel Božić
 
Свеска 3, Бр. 1 (2017): SPORT I ZDRAVLJE MORFOLOŠKI I MOTORIČKI STATUS UČENIKA SREDNJE ŠKOLE Апстракт   PDF
Miloš Milić, Marko Joksimović
 
Свеска 2, Бр. 2 (2016): SPORT I ZDRAVLJE ODNOS ŽENA PREMA ZUMBI I PILATESU KOJI SE PRIMENJUJU NA ČASOVIMA REKREATIVNOG TELESNOG VEŽBANJA U FITNES CENTRIMA Апстракт   PDF
Vladan Savić, Danijela Radojević, Admir Musić
 
Свеска 1, Бр. 2 (2015): SPORT I ZDRAVLJE OPRAVDANOST FINANSIRANJA REKREACIJE U TURIZMU Апстракт   PDF
Jelena Mićić, Milomir Trivun
 
Свеска 2, Бр. 2 (2016): SPORT I ZDRAVLJE PERCEPCIJA VAŽNOSTI PREDMETA TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ KOD UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA Апстракт   PDF
Dalibor Stanojević
 
Свеска 2, Бр. 2 (2016): SPORT I ZDRAVLJE POVEZANOST REZULTATA U PLIVANJU SA MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA KOD STUDENATA Апстракт   PDF
Milomir Trivun
 
Свеска 3, Бр. 1 (2017): SPORT I ZDRAVLJE PRIMJENA PLIVANJA NA LOGOROVANJU I KAMPOVANJU U PRIRODI Апстракт   PDF
Milomir Trivun, Željko Vukić, Ivica Sabljo
 
Свеска 3, Бр. 1 (2017): SPORT I ZDRAVLJE PROMENE U FUNKCIONALNIM KARAKTERISTIKAMA KADETKINJA RUKOMETAŠICA POD UTICAJEM KONDICIONOG PROGRAMA TRENINGA Апстракт   PDF
Branislav Strajnić, Borislav Cicović
 
Свеска 3, Бр. 1 (2017): SPORT I ZDRAVLJE RAZLIKE U EKSPLOZIVNOJ SNAZI DONJIH EKSTREMITETA IZMEĐU MLADIH ODBOJKAŠICA RAZLIČITOG UZRASTA Апстракт   PDF
Vladana Ranitović
 
Свеска 3, Бр. 1 (2017): SPORT I ZDRAVLJE RAZLIKE U FUNKCIONALNIM SPOSOBNOSTIMA DEČAKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA NAKON PRIMENE POSEBNO PROGRAMIRANOG TRANSFORMACIONOG PROCESA Апстракт   PDF
Nebojša Mitrović, Dalibor Stević
 
Свеска 2, Бр. 1 (2016): SPORT I ZDRAVLJE RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA KOD DJEČAKA OD 10 DO 13 GODINA Апстракт   PDF
Tijana Perović, Dalibor Fulurija, Bojan Bjelica
 
Свеска 2, Бр. 1 (2016): SPORT I ZDRAVLJE RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA UČENIKA I ODBOJKAŠA JUNIORA Апстракт   PDF
Vladan Savić, Damjan Čvoro
 
1 - 25 од 44 ставке/и 1 2 > >>