Registracija poslovnog imena preduzetnika u pravu Srbije

Velisav Marković

Апстракт


Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarvanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. To je pravna forma organizovanja preduzeća radi obavljanja određene delatnosti radi sticanja dobiti, pod po pravilu individualnim (ličnim) poslovnim imenom od strane fizičkog lica i sa neograničenom odgovornošću celom svojom imovinom. Preduzetnik obavlja delatnost pod poslovnim imenom. Poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, opis pretežne delatnosti, ozanku "preduzetnik" ili "pr" i sedište. Poslovno ime preduzetnika, pored obaveznih elemenata, može da sadrži i poseban naziv i oznake kojima se određuje predmet poslovanja. Poslovno ime preduzetnika mora da se razlikuje od naziva drugog preduzetnika tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim preduzetikom, odnosno zabludu u pogledu predmeta poslovanja preduzetnika. Pоslоvnо imе kоје nе ispunjаvа zаkоnоm prоpisаnе uslоvе nе mоžе biti rеgistrоvаnо i čеstо prеdstаvlја rаzlоg zа оdbаčај priјаvе zа rеgistrаciјu, nаrоčitо prilikоm оsnivаnjа. Registracija poslovnog imena preduzetnika ne bi bila uspešna bez korišćenja internet stranice Agencije za privredne registre, odnosno registra preduzetnika. U radu autor analizira propuste koji se dešavaju u praksi prilikom registracije poslovnog imena preduzetnika koje su razlog za odbačaj prijave i daje predloge kako koristiti internet stranicu Agencije za privredne registre i propisana pravila za registraciju kako bi prijava bila uspešna. 


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1501041M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071