Efikasno pretraživanje grafova korišćenjem algoritma A*

Marko Marković, Ivan Pantelić, Jelena Kaljević, Biljana Tešić

Апстракт


Algoritmi pretraživanja omogućavaju da se u skupu rezultata pronađe željeni podatak na osnovu određenog identifikatora. Kao posebno zanimljiva klasa algoritama pretraživanja ističe se A* koji je poznat po preciznosti i performansama koje ostvaruje. Iako su razvijeni algoritmi koji u određenim primenama postižu bolju efikasnost, A* predstavlja jedan od najviše korišćenih. Ovakvi grafovski algoritmi se mogu predstavljati i grafički, tako da se za njihovo razumevanje u savremenom obrazovanju često koriste i interaktivni vizuelni simulatori, a pregled najčešće korišćenih će biti napravljen u ovom radu.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1501051M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071