Uticaj amortizacije na poslovanje privrednih društava u Republici Srbiji

Marko Milojević, Ivica Terzić

Апстракт


Značaj stalnih sredstava za poslovanje jednog privrednog društva može se uporediti sa kvalitetom temelja jedne građevine. Iz tog razloga svako tržišno orjentisano preduzeće mora voditi računa o strukturi i kvalitetu svojih stalnih sredstava. Zbog specifičnosti prenosa svoje vrednosti na proizvod ili uslugu svako pogrešne evidentiranje i obračunvanje amortizacije može dovesti u pitanje buduće poslovanje. Cilj ovog rada bio je da ispita udeo kumulativnih suma troškova amortizacije u stalnim sredstvima, poslovnim prihodima i rashodima tokom perioda ekonomske krize. Rezultati ukazuju da dolazi do konstantnog opadanja udela amortizacije u stalnim sredstvima, što se može objasniti činjenicom da su kompanije u Republici Srbiji i pored teškog privrednog ambijenta ipak ulagale u pozicije stalnih sredstava. Tokom analiziranog perioda kompanije su ulagale u klase stalnih sredstva koje imaju dug period amortizacije. Uglavnom su investicije u stalna sredstva usmerena ka nekretninama i dugoročnim finansijskim plasmanima. Ove klase imaju dug period amortizacije što dovodi do situacije da opada udeo amortizacije u stalnoj imovini.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1501072M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071