Elekronsko bankarstvo – Primena i Sigurnost

Miloš N. Ilić, Žaklina S. Spalević, Mladen Đ. Veinović

Апстракт


Ubrzani razvoj komunikacionih tehnologija, primena Interneta u svakodnevnom životu i radu pojedinaca, kao i sve veća pojava pametnih uređaja doveli su do približavanja elektronskih bankarskih usluga korisnicima. Bankarska industrija je domen poslovanja koji nudi svojim korisnicima veliki broj servisa korišćenjem novih komunikacionih medija. Ovakvi servisi trebaju da omoguće brzi udaljeni pristup, uštedu vremena korisnicima i najbitnije visok stepen sigurnosti. Ebanking servisi nude korisnicima pristup njihovim nalozima, pregled većeg dela skorašnjih transakcija, prenošenje sredstva, plaćanje, pregled kamatnih stopa, ugovora i podnošenje različitih zahteva. Sigurnost ovakvih servisa regulisana je na nekoliko nivoa kako bi stepen pouzdanosti bio što veći. Zaštita korisnika je otežana zbog jaza koji je nastao između razvoja ovakvih servisa i zakonskih regulativa koje se primenjuju na same servise. Autori su u radu obradili primenu Internet bankarskih sistema kao jednog od oblika elektronskog bankarstva, funkcionisanje sigurnosnih mehanizama na većem broju nivoa kao i primenu zakonskih ragulativa. Sigurnost samog Internet bankarstva sagledana je iz ugla sigurnosti koja se nudi na nivou Internet protokola kao i u domenu kriptografskih algoritama kojima se šifriraju podaci koji je prenose u komunikaciji.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1501113I

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071