Višekriterijumsko odlučivanje u primeni obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije

Dejan Jovanović, Dušan Regodić

Апстракт


Razmatranje obnovljivih izvora energije kao izvora za proizvodnju električne energije, kojima se Republika Srbija obavezala međunarodnim sporazumima i zaključcima Vlade Republike Srbije zahteva pristup koji će omogućiti analizu koja obuhvata različite faktore i aktere. PROMETHEE metod kao matematički model za donošenje odluka je jedno od idealnih načina kada je potrebno da se napravi rangiranje scenarija prema određenim kriterijumima u zavisnosti na koga se rangiranje primenjuje. Ovaj rad predstavlja različite scenarije čije rangiranje se vrši prema definisanim kriterijumima i težinskim koeficijenima za svaku od zainteresovanih strana.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1501122J

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071