Ispitivanje kvaliteta vazduha na području grada Bijeljina

Božidarka Arsenović, Dijana Đurić, Neđo Đurić, Miodrag Senić

Апстракт


U radu su prikazani rezultati kontinuiranih mjerenja sadržaja sumpordioksida, SO2 mjerenih na tri lokacije u gradu Bijeljina. Istraživanja su vršena sa ciljem utvrđivanja uticaja emisije iz domaćinstava, industrijskih i energetskih postrojenja u toku 2010.-2014. godine na kvalitet vazduha. Kao neophodan uslov za ocjenu kvaliteta vazduha, praćeni su i meteorološki parametri bitni za utvrđivanje veze između stanja atmosfere i zagađenosti vazduha.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1501126A

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071