UTICAJ TURIZMA I DEMOGRAFSKIH RESURSA NA ODRŽIVI RAZVOJ REPUBLIKE SRPSKE

Darko Pašalić, Stevo Pašalić

Апстракт


Predmet istraživanja bila je identifikacija i valorizacija
uticaja turizma i demografskih resursa na održivi razvoj Republike
Srpske. U ovom radu istraživani su demografski resursi i turizam kao
činioci održivog razvoja Republike Srpske. Oni, diverzifikacijom
aktivnosti i generisanjem dodatnih prihoda, ublažavaju negativne
ekonomske, socijalne i demografske tendencije u područjima
Republike Srpske. Negativni demografski pokazatelji (posebno u
ruralnim područjima) se nepovoljno odražavaju na raspoloživost i
kvalitet ljudskih resursa, a preko njih i na mogućnosti razvoja turizma
na ovom prostoru. U strategijama revitalizacije depopulacionih i
pasivnih krajeva u Republici Srpskoj, turizam se navodi kao
djelatnost koja će pospješiti razvoj, uspješno valorizovati postojeće
prirodne, kulturne i demografske potencijale. Ovakav trend je
uglavnom prisutan u odsustvu drugih razvojnih resursa, jer turizam
vrednuje ono što je za druge privredne grane nebitno.U odsustvu
drugih razvojnih resursa, turizam se javlja kao jedina opcija
valorizacije navedenih prostora. U tom kontekstu, ni staro
stanovništvo, ni oskudnija infrastrukturna opremljenost ne moraju po
pravilu predstavljati veća ograničenja, pa bi odgovor na pitanje može
li turizam biti faktor revitalizacije bio pozitivan.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1602008P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071