Turizam kao faktor ekonomskog razvoja

Milenko Stanić, Tatjana Vujić

Апстракт


Turizam kao masovna društvena i ekonomska pojava našao
je svoj odraz u nekoliko posljednjih decenija. U tom kratkom
razdoblju turizam se razvio u jednu od najširih i najznačajnijih
društvenih tekovina savremenog čovječanstva. Ujedno, turizam je
dobio obilježje veoma složene i važne ekonomske kategorije, sa
izuzetno dinamičnim razvojem i brzim i dubokim kvalitativnim i
kvantitativnim promjenama. Kao globalni ekonomski fenomen,
turizam je privredna grana koja poslije naftne i hemijske industrije,
najviše doprinosi ekonomskom rastu i razvoju svjetske ekonomije.
Turizam ima ekspilicitan uticaj na makroekonomske agregate i
povećava makroekonomsku stabilnost nacionalne ekonomije, uz
istovremeno ubrzanje lokalnog i regionalnog razvoja i porast
zaposlenosti.
U ovom radu autori žele da ukažu na ekonomski značaj turizma kao
jedne od determinanti razvoja nacionalne ekonomije, sa posebnim
osvrtom na Bosnu i Hercegovinu.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1602014S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071