Mogućnosti razvoja sportskog turizma

Tatjana Vujić

Апстракт


Tradicionalni oblik turizma ''sunca i mora''
bio je glavno obilježje putovanja u cilju odmora, zabave, zdravlja
i uživanja, do prije nekoliko decenija. Popularne primorske
destinacije bila su odredišta dužih pojedinačnih ili masovno
organizovanih odmora. Nove tendencije u razvoju turizma i
specifični zahtjevi turista, mijenjaju doskorašnja obilježja sa
motivima i sadržajima aktivnog odmora. Razvijanjem specifičnih
oblika turizma – tematskog turizma (u koji svrstavamo i sportski
turizam) savremena industrija turizma i putovanja dobijaju nova
svojstva. Posjete sportskim događajima sve češće su razlozi za
kraće odmore, ali isto tako i način rada i života savremenog
čovjeka, uslovljeni razvojem tehnike, tehnologije i tržišta odredili
su potrebu za sportsko-rekreativnim programima u turizmu.
Zbog svoje opšte popularnosti, sport je doživio svoj procvat i u
ekonomskom smislu, kroz razvoj sportske industrije. U radu se
posebna pažnja posvećuje mjestu koje ima sportski turizam u
ukupnoj turističkoj ponudi Republike Srpske, kao i prijedlozi za
njegovu afirmaciju u globalnim okvirima.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1602032V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071