Turizam kao komponenta ruralnog razvoja – šansa za nerazvijene opštine Republike Srpske

Slavko Lošić, Darko Novaković

Апстракт


U ovom radu ćemo pisati o Turizamu kao
komponenti i šansi ruralnog razvoja opština Republike Srpske.
U razvijenim zemljama ova komponenta predstavlja jedan od
pokretača ekonomskog razvoja, kako mikro lokacija tako i
regija. Ako samo uzmemo u obzir podatak da u razvijenim
zemljama u okviru BDP turizam učestvuje sa 14 %,1 (taj
postotak u BiH se kreće oko 2,08 %), vidimo koliki
(neiskorišćeni) potencijali BiH i Republika Srpska imaju u
ovoj privrednoj djelatnosti.
Aktuelna zakonska regulativa u Republici Srpskoj, o čemu će
biti riječi u radu, stavlja u neravnopravan položaj razvijene i
nerazvijene opštine i na taj način usporava rast i razvoj
turizma kao jednog od pokretača ruralnog razvoja u ovoj
kategoriji opština. Turizam, kao djelatnost koja koristi sva
prirodna i privredna bogatstva jedne zemlje i obezbjeđuje
priliv sredstava, zahtijeva neophodnost njenog unapređenja i
razvoja u cilju stvaranja jednakih uslova razvoja ruralnih i
urbanih naselja.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1602043L

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071