Pojam i pravna priroda boravišne takse

Velisav Marković

Апстракт


Boravišna taksa je naknada za korišćenje komunalne,
saobraćajne i turističke infrastrukture i suprastrukture na području
jedinice lokalne samouprave ili u turističkom mestu, a koju plaća
domaći ili strani državljanin koji se izvan svog mesta prebivališta
koristi uslugama noćenja u ugostiteljskim objektima za smeštaj.
Boravišna taksa je prihod turističkih organizacija gradova ili opština,
odnosno međuopštinske turističke organizacije, ukoliko je osnovana,
i Turističke organizacije Republike Srpske zbog čega je ista vrlo
značajna za razvoj i promociju turizma.
U radu autor predstavlja normativno uređenje pojma boravišna
taksa u Republici Srpskoj kao i uporednom pravu. Pored toga autor
predstavlja pravnu prirodu boravišne takse koja iako u nazivu pojma
ima reč “taksa” po pravnoj prirodi nije taksa.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1602048M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071