Značaj mobilnog poslovanja u pametnim gradovima

Aldina Avdić, Dejan Rančić, Žaklina Spalević, Jugoslav Achkoski, Slobodan Bojanić

Апстракт


Tehnološki napredak uslovio je porast
dominantnosti mobilnih platformi za obavljanje računarskih
poslova. Zbog svoje portabilnosti, odličnog odnosa
cena/performanse i široke dostupnosti, pametni telefoni postali su
ključni akteri u izvršenju modernog elektronskog poslovanja.
Uzimajući u obzir veliku količinu podataka koja se pomoću njih
može sakupiti i obraditi u svrhe kvalitetnijeg života ljudi, mesto
mobilnog poslovanja u konceptu pametnih gradova je i te kako
značajno. U radu su, pored tehnoloških i pravnih aspekata
mobilnog poslovanja, izloženi i detalji o njegovom značaju u
pametnim gradovima. Data je analiza trenutnog stepena
razvijenosti komponenti u Republici Srbiji, koje su ključne za
realizaciju ideje o pametnim gradovima, a zasnivaju se na
interakciji sa mobilnom uređajima. Ukazano je na prednosti
ovakvog vida interakcije, ali i na njihova ograničenja, pa su u
skladu sa tim dati saveti za prevazilaženje i umanjivanje istih.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1708011A

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071