Šifrovanje baze podataka sa više korisnika

Aleksandar Sandro Cvetković, Saša Adamović

Апстракт


Kerberos je protokol za autentifikaciju. Dizajniran
je da omogući jaku autentifikaciju za klijet-server aplikacije
koristeći kriptografiju tajnog ključa. Kerberos je nastao kao
rešenje za probleme mrežne sigurnosti i razvijen je od strane
MIT-a. Kerberos protokol koristi jaku kriptografiju kako bi
klijent mogao da dokaže svoj identitet serveru i obrnuto preko
nesigurne mreže. Nakon što su klijent i server dokazali svoje
identitete preko Kerberosa, oni takođe mogu šifrovatni njihovu
kompletnu komunikaciju kako bi privatnost i integritet podataka
bio osiguran. U ovom radu bavili smo se simulacijom rada
Kerberos protokola. Detaljno su opisana podešavanja i
funkcionalnosti kao i koje sve vrste implementacija postoje za
Kerberos protokol i kakvu vrstu bezbednost pruža. Takođe je
opisano koje su prednosti i mane ovog protokola. Kerberos
protokol je predstavljen kao novo rešenje za autentifikaciju i
šifrovanje baze podataka sa više korisnika.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1708068C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071