Uporedna analiza upotrebe mobilnog bankarstva u Republici Srpskoj

Stevo Jokić

Апстракт


Mobilno bankarstvo je do sada pokrenulo uspavano tržište i
učinilo bankarstvo efikasnijim i jednostavnijim. Nova tehnologija
je potpuno promenila način poslovanja i zamenila tradicionalno
bankarstvo. Upotreba mobilnih telefona našla je svoju primenu i
omogućila svakom klijentu mogućnost vođenja i održavanaja
sopstvenog računa. Sve ove pogodnosti dovele su do smanjenja
troškova usluge banke, što je uticalo na to da one ponude jeftinije
usluge na internetu. U svoj fokus banke su stavila samog
potrošača kako bi presonalizovale ponudu koja bi odgovarala
svakom klijentu posebno. Uslovi na tržištu dali su signal da ima
mogućnosti i za dalji razvoj i saradnju sa ostalim delatnostima.
Nova era tehnologije dovela je do stvaranja digitalnih i mobilnih
banaka. U ovom radu opisano je trenutno bankarsko stanje u
Republici Srpskoj i delimično BIH, mogućnost za dalji napredak
kao i budući trendovi razvoja mobilnog bankarstva.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1708081J

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071