Retromanija – novi trend u savremenoj muzičkoj industriji

Novica Petrović

Апстракт


„Retromanija“ je naziv serijala muzičkog kanala
MTV čije se epizode bave muzikom i popularnom kulturom
devedesetih godina XX i prve decenije XXI veka. Muzički
kritičar Sajmon Renolds koristi ovaj termin da bi u istoimenoj
knjizi ukazao na i detaljno analizirao pojavu koju vidi kao
središnju karakteristiku savremene popularne muzike, kojoj
presudno doprinosi uticaj interneta kao globalnog medijuma
komunikacije i digitalne tehnologije. U ovom radu analiziraćemo
najprovokativniju tezu iz Renoldsove knjige – da opsednutost
savremene muzičke kulture sopstvenom prošlošću predstavlja
najveću opasnost po njenu budućnost, da živeći u digitalnoj
budućnosti ostajemo začarani analognom prošlošću – iz
perspektive estetike, percepcije muzike i reperkusija koje sve to
ima za poslovanje savremene muzičke industrije.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1708113P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071