Redukcionizam govora mobilnih medija kao protivteža redukcionizmu govora kao tehnike moderne dramaturgije

Tomislav Pavlović

Апстракт


Ovaj rad ističe jezički redukcionizam kao jedno od bazičnih
svojstava govora zastupljenog u elektronskim medijima. Analiza
počinje opštim stavovima koji se tiču revolucionarnih promena u
dobu internet komunikacije, koje jezik konstituišu prevashodno
kao uprošćeni sistem znakova, da bi se potom usmerila ka analizi
jezika koju je u svojoj studiji sproveo Dejvid Kristal. Ovaj autor
sagledava pojavu redukcionizma elektronske komunikacije u
smislu metakomunikacionog minimalizma koji nastaje kao
posledica simplifikacije i fragmentacije govornog izraza ali i
njegovog ekskluziviteta u smislu dostupnosti samo pojedinim
grupama korisnika, zatim kao rezultat mogućnosti
kombinovanja znakova koje govor približava igri i kao ishodište
specifične upotrebe nejezičkih sredstava kao što su pauze i tišine.
Drugi deo studije je posvećen jeziku moderne drame koji
identičnim sredstvima i strategijama postiže univerzalnost koja
uključuje i najkompleksnije egzistencijalne principe. U tom
smislu posebna pažnja biće posvećena dramskim delima Harolda
Pintera.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1708116P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071