Problem finansiranja ženskog preduzetništva – iskustva preduzetnica sa područja Grada Bijeljina

Zorica Golić, Tamara Vukoje

Апстракт


Kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou
žensko preduzetništvo može odigrati ključnu ulogu u smanjenju
siromaštva, stvaranju novih radnih mjesta, ekonomskom rastu i
održivom razvoju, te socijalnoj koheziji. Međutim, njihov položaj
u većini lokalnih zajednica zemalja u razvoju i danas je daleko od
onoga koji zaslužuju, iskustva pokazuju da je jedan od glavnih
razloga za to problem finansiranja. Postizanje napretka na
ublažavanju problema finansiranja ženskog preduzetništva je
dugoročna obaveza lokalnih zajednica, vlada, nevladinih
organizacija, finansijskih institucija i investitora, odnosno svih
ovih aktera istovremeno. Samo na taj način ženama bilo bi
omogućeno da ostvaruju svoj puni preduzetnički potencijal, a
lokalne zajednice u kojima posluju i društvo u cjelini bi osjetilo
efekte poboljšanja ekonomskog rasta i održivog razvoja. Cilj
ovoga rada je da se istraže ograničenja u pristupu finansijskim
sredstvima, odnosno ključne prepreke na koje su naišle
preduzetnice sa područja Grada Bijeljina, kao i da se predlože
eventualne mjere i politike koje bi lokalna zajednica mogla
preduzeti na ublažavanju ovoga problema. Koristeći
interpretativnu istraživačku metodologiju, a na osnovu
polustrukturiranih dubinskih intervjua vođenih licem u lice sa
šest preduzetnica koje svoja preduzeća vode na teritoriji Grada
Bijeljina istražili smo njihove percepcije i identifikovali ključne
prepreke sa kojima su se suočile prilikom prikupljanja
finansijskih sredstava.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1801015G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071