Analiza primjene normativa u saobraćaju kroz postupak određivanja potrebnog prostora za parkiranje

Miladin Rakić

Апстракт


U radu je izvršena analiza primjene normativa kod
parkiranja kao jedne od metoda za utvrđivanje potrebnog broja
parking mjesta za određeno područje ili objekat. Normativima se
definiše potreban broj parkinga za određeno područje ili objekat,
a sve u funkciji namjene i atrakcije sadržaja, planiranog stepena
motorizacije, veličine i gustine naselja. Normativi za parkiranje
imaju svoju svrhu i prednosti kod planiranja koja se ogleda kroz
jednostavnost njihove primjene, ali pod uslovom da se isti
primjenjuju samo za grad sa svim njegovim specifičnostima, za
koji su i utvrđeni. Međutim, u praksi imamo da se isti normativi
direktno primjenjuju za više gradova i da se donose u vidu
imperativne zakonske odredbe pri čemu se razvrstavaju samo za
određene namjene prostora i vrste djelatnosti koja se obavlja u
nekom objektu, bez uzimanja u obzir i samih specifičnosti grada.
Kroz primjer objekata hipermarketa prikazana je analiza i
neusklađenost između broja stvarnih, realnih potreba za parking
mjestima i onih definisanih kroz zakonske odredbe.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1801040R

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071