Unapređenje procesa upravljanja voznim parkom komunalnih preduzeća primenom web baziranih informacionih sistema

Miloš Dobrojević

Апстракт


Iako se u Republici Srbiji ulažu napori u cilju
unapređenja organizacije, menadžmenta i profitabilnosti
komunalnih preduzeća (KP), ona se i dalje smatraju uspešnim
ako izvršavaju svoju osnovnu funkciju i pri tome ne generišu
gubitke. U zavisnosti od veličine teritorijalne jedinice, komunalne
poslove može obavljati više usko specijalizovanih preduzeća, dok
se u manjim mestima izvršavanje komunalnih poslova poverava
jednom preduzeću sa nekoliko organizacionih jedinica
specijalizovanih za određenu vrstu posla. Zajedničko svim KP je
kompleksan vozni park (flota) u čiji sastav ulaze vozila i radne
mašine različitih vrsta i namena, bez kojih ovakva preduzeća ne
mogu da obavljaju svoju delatnost. U voznim parkovima se može
naći od nekoliko desetina do nekoliko hiljada jedinica, od čije
operativnosti i iskorišćenja direktno zavisi efikasnost rada
organizacionih jedinica u preduzeću, preduzeča kao celine, a
često i više preduzeća na nivou grada kao jedinstvenog sistema.
Da bi se ovakvim sistemima efikasno upravljalo, neophodno je
organizovati efikasnu razmenu informacija između
organizacionih jedinica u okviru preduzeća, ali i razmenu
informacija između preduzeća, kako bi menadžment u realnom
vremenu imao aktuelne podatke o raspoloživosti mašina, ljudstva
i ostalih resursa neophodnih za njihovo funkcionisanje i na
osnovu toga donosio odgovarajuće odluke.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1801046D

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071