Transrealism – a modern literary trend?

Milena Škobo

Апстракт


Književnost modernog doba svedoči o brojnim
eksperimentalnim poduhvatima koji nastaju ukrštanjem žanrova
u fikciji, poput spajanja istorijske fikcije i naučne fantastike,
visoke tehnologije i lošeg kvaliteta života kojim se ukrštaju
elementi detektivskih romana i distopijskih vizija, ili
eksperimentalna dela u kojima se naučna fantastika spaja sa
elementima strave i užasa. Cilj ovog rada je da istraži pojam
transrealizma kao novog književnog pokreta 21. veka, koji spaja
realizam kao tradicionalnu podlogu na kojoj počiva fikcija i
pripovednu nit koja teži ka naučnoj fantastici, fantaziji ili
predstavljanju strave i užasa, kao i da ispita koji su to osnovni
elementi transrealizma kao pojma na primeru romana
savremene kanadske književnice Margaret Etvud Antilopa i
kosac (Oryx and Crake, 2003).


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1801081S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071