Moderne tehnologije u funkciji pametnih gradova

Aleksandar Sandro Cvetković, Saša Adamović

Апстракт


Sve gradove koji teže ka razvoju i ulažu u
implementiranje modernih i novih tehnologija možemo nazvati
pametnim gradovima. Pametni gradovi koriste digitalne
tehnologije i imaju za cilj da poboljšaju kvalitet ljudskog života i
da omoguće zaštitu životne sredine. Takođe jedan od ključnih
ciljeva pametnih gradova jeste da privuku veliki broj novih
stanovnika i posetioca koji će investirati u grad što dalje vodi ka
tome da se poboljšava kvalitet života i razvija dobro ekonomsko
okruženje. Kao moderne tehnologije pametni gradovi nastoje da
omoguće pametnu mobilnost u kojoj postoji jaka ICT
(Information and Communication Technologies) infrastruktura i
dobra usluga prevoza, takođe nastoje da internetom povežu sve
objekte IoT (Internet of Things), pružaju usluge koje su bazirane
na oblaku (engl. cloud based services), praktikuju korištenje
pametnih telefona i drugih načina koji mogu da pomognu u
rešavanju problema. Kompletan koncept pametnog grada
zasniva se na tome da se izgradi jedan primer savremenog grada
čija će struktura kasnije moći da se prenese i na ostale gradove.
Korištenje savremenih tehnologija kao što su bežične mreže i
mnoge aplikacije koje su bazirane na internetu promenile su
način života urbane sredine na koju su ljudi već navikli, upravo
takve tehnologije čine da pametni gradovi postanu realnost.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1801096C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071