Uloga klastera u savremenom obrazovanju u oblasti bioekonomije

Ana P. Obradović, Jelena S. Stanković, Marija D. Kostić

Апстракт


Razvoj konkurentnosti na Evropskom i svetskom
tržištu doveo je do pojave klastera kao oblika povezivanja
kompanija iz srodnih delatnosti sa naučno-istraživačkim
institucijama. Ideja klastera je da podstiču saradnju, ali i
konkurentnost i specijalizaciju u određenoj oblasti. Značajnu
ulogu u formiranju klastera ima sektor obrazovanja, tačnije
visokoškolske ustanove. Kroz obrazovanje grade se
visokokvalifikovani stučnjaci koji predstavljaju temelj za
organizovanje i formiranje klastera. Intelektualni kapital kao
skup svih znanja unutar jedne organizacije, učestvuje u
obrazovanju zaposlenih, i doprinosi građenju konkurentske
prednosti organizacije. Budući stručnjaci bi trebalo da raspolažu
takozvanim intelektualnim materijalom u obliku informacija,
iskustva, znanja itd, na osnovu kojih se ostvaruje konkurentnost.
Cilj ovog rada bio je ukazivanje na značaj i potencijal
visokoškolskih ustanova u kreiranju klastera u Republici Srbiji.
Istraživanjem je obuhvaćeno 8 državnih i 9 privatnih
Univerziteta u okviru kojih se nalazi ukupno 95 državnih,
odnosno 57 privatnih fakulteta. Rezultati istraživanja pokazuju
da se veliki potencijal za razvoj klastera nalazi upravo u okviru
univerziteta. Posebno se izdvajaju pojedine oblasti u razvoju iz
sfere bioekonomije, kao što su ekologija i zaštita životne sredine,
koje postaju sve značajnije privatnim i državnim univerzitetima
u Srbiji, i izučavaju se kroz module.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1901006O

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071