Obrazovanje u funkciji razvoja preduzetništva

Tatjana Vujić

Апстракт


Svaka napredna nacionalna ekonomija temelji se na preduzimljivim
ljudima i preduzetničkoj aktivnosti. Isto tako, osnovni cilj
savremenih obrazovnih sistema je razvoj kompetentnih stručnjaka i
preduzetnika čije su ideje, inovacije i znanje osnovni pokretač
privrednog i društvenog razvoja. Osim toga, posedovanje adekvatnih
znanja i sposobnosti osnov su za uspešno poslovanje privrednih
subjekata koji deluju u okruženju stalnih promjena u svim oblastima
života i rada.
Preduzetništvo je važan element ekonomskog razvoja i
konkurentnosti privrede, gde je Republika Srpska tipičan primer
zemlje u tranzicji. Stoga, preduzetničkom učenju treba dati značajnije
mesto u obrazovnom sistemu zbog stvaranja pokretačke snage za
razvoj privrede i društva. Potrebno je učiniti da preduzetničko učenje
bude dostupno svakom pojedincu, a „tradicionalno obrazovanje“
mora uvesti izmene koje će ga učiniti operativnijim i fleksibilnijim u
skladu sa budućim trendovima. Pored obrazovanja u redovnom
školovanju, posebno značajno za razvoj preduzetništva je
obrazovanje odraslih, kao i permanentna obuka i treninzi.
U radu se želi ukazati na značaj svih vidova obrazovanja i
preduzetničkog učenja, koji su od presudne važnosti za opstanak i
razvoj preduzetništva. Poseban osvrt pružen je na značaj
preduzetničkog učenja u Republici Srpskoj.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1901010V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071