Uloge formalnog i neformalnog obrazovanja na učenje i usvajanje jezika

Igor Drinić, Vedran Petričević

Апстракт


Razlike i sinergija između učenja i usvanja jezika.
Učenje kao voljan proces, isplaniran i navođen u obrazovnim
institucijama, i usvajanje kao pasivni proces, spontan ili takođe
isplaniran, i neophodnost njihovog međusobno dopunjavanja u
svrhu cjelokupnog i fluentnog poznavanja jezika. Uticaji na
usvajanje jezika: izloženost jeziku, čitanje i slušanje zarad
uživanja, njihove pozitivne i potencijalno negativne strane na
usvajanje „književnog“ jezika.
Razlike, komplementarnost i mogućna nezavisnost formalnog i
neformalnog obrazovanja. Pojam formalnog obrazovanja
prvobitno kao vid organizovanog učenja koji prati određen plan i
program, i odvija se u obrazovnim institucijama, podrazumjeva
učenje na časovima, predavanjima i kursevima. Pojam
neformalnog učenja podrazumjeva svako učenje mimo
obrazovnih institucija, i dešava se često kao dopuna formalnom
učenju. ili kao individualizovani vid učenja, mimo
standardizovanog i jednoobraznog plana i programa. Kao
podvrsta neformalnog obrazovanja javlja se i informalni vid
obrazovanja, koji se često kolokvijalno naziva „životna škola“.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1901040D

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071