Mobilna aplikacija WordUp – inovativno i zabavno usvajanje vokabulara engleskog jezika

Neda Maenza, Tijana Gajić

Апстракт


Savremene tehnologije, koje su iz dana u dan sve
funkcionalnije i naprednije, u znatnoj meri su uvećale
mogućnosti za učenje i usavršavanje stranih jezika, a samim tim i
unapređenje svih jezičkih veština. U ovom radu predstavljeni su
savremeni trendovi u učenju engleskog jezika i načini bogaćenja
leksičkog fonda, neophodni za jačanje svih jezičkih veština, a uz
pomoć mobilne aplikacije Word Up. Ova aplikacija se izdvaja od
ostalih jer pronalazi praznine u znanju svakog korisnika
pojedinačno i stvara personalizovani plan učenja i usvajanja reči,
grupišući ih po korisnosti i upotrebnoj vrednosti, u zavisnosti od
kategorije kojoj korisnik aplikacije pripada. U radu je
predstavljeno istraživanje sprovedeno sa ciljem ispitivanja
stavova studenata o korišćenju ove mobilne aplikacije kao alata
za poboljšanje jezičkog fonda. Rad nudi i opis metodologije
istraživanja i načina obrade podataka. Nakon analize rezultata,
date su preporuke, kako za dalja istraživanja, tako i za
korišćenje inovativnih tehnologija za lakše pamćenje i učenje
novih, sasvim nepoznatih ili polupoznatih reči, kao i za usvajanje
više značenja - polisemije već poznatih reči i izraza. Ova
aplikacija se preporučuje svim zainteresovanima, voljnim da na
svakodnevnom nivou usavršavaju i bogate leksički fond
engleskog jezika, na ležeran, zabavan, a pre svega edukativan
način.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1901044M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071