Digitalni urođenici i njihovo učenje stranog jezika u svetlu Digitalne mudrosti i homosapiensa

S. Jovanović, T. Dabić

Апстракт


Digitalna pismenost i kompetencije u sveprisutnoj
digitalnoj epohi, neizostavne su veštine koje današnji homosapiens
mora da poseduje, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu.
Koristeći različita znanja, iskustva i informacije, čovek može da
postane ‘digitalno mudar’ tako što će na pravilan način pristupati
alatima digitalnog doba. Neophodno je dosegnuti kompetentnost
prilikom odabira relevantnih informacija, alata i medija, koje nam
svet tehnologije i interneta nudi. Od naročite je važnosti da se
digitalne generacije adekvatno usmere ka produbljivanju svog
znanja i mišljenja. Neverovatna lakoća pristupa preobilju
informacija, velikom broju aplikacija i programa, doveli su i do
revolucije u samom učenju digitalne generacije. Posebno se ističe
sticanje jezičkih veština stranog jezika putem digitalnih alatki, na
potpuno inovativan i zanimljiv način. U radu su predstavljene
kompetencije koje bi trebalo svako od nas da poseduje, kao i načini
pomoću kojih možemo dosegnuti ‘digitalnu mudrost’. Rad,
takođe, nudi uvid u svet generacije digitalnih urođenika, kao i
uticaj digitalne ere na njihovo obrazovanje i razvoj ličnosti. U
zaključku su date preporuke i putokazi kako iskoristiti sve
prednosti digitalnog doba u dostizanju digitalne mudrosti, a
naročito kod digitalnih urođenika.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1901063J

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071