Obrazovanje kao uslov razvoja turizma

Tatjana Vujić

Апстракт


Obrazovanje svih nivoa zaposlenih sve više postaje resurs koji utiče na
konkurentno poslovanje svake nacionalne ekonomije. Turizam, kao jedna od
najprofitabilnijih i najvećih industrija u svetu, ima ekspilicitan uticaj na
makroekonomske agregate i povećava makroekonomsku stabilnost nacionalne
ekonomije, uz istovremeno ubrzanje lokalnog i regionalnog razvoja i porast
zaposlenosti. Reč je o delatnosti koju karakteriše brz razvoj i primena
inovativnih rešenja, te se sa pravom očekuje da ljudski resursi u turizmu
poseduju odgovarajuće formalno obrazovanje odgovarajuće struke, kao i da se
konstantno stručno usavršavaju. Sve češće se nameće tvrdnja da za uspeh
savremenog turističkog preduzeća (time i turističke destinacije) nije presudan
kapital, već nivo obrazovanja i znanja zaposlenih. Uporedo sa razvojem
turizma, razvijaju se i kadrovi koji svoje životno i radno opredeljenje vezuju
za ovu granu privrede. Paralelno, razvojnu evoluciju doživljavaju i obrazovne
institucije koje školuju visokostručan i specijalizovan kadar iz oblasti turizma.
U ovom radu želi se ukazati na značaj formalnog obrazovanja kadrova u
turističkoj delatnosti, kao i značaj njihove permanentne obuke i treninga u
cilju podizanja na viši nivo profesionalnosti. Poseban osvrt pružen je na
značaj obrazovanja u turizmu Republike Srpske.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1901067V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071