Развој савремених материјала кроз анализe базе података у MS SQL SERVER – у

Петар Игњић, Стево Јокић, Александар Сандро Цветковић

Апстракт


У овом раду смо се бавили креирањем базе
података у MS SQL Serveru, те даљом анализом тих
података. Направили смо базу података везано за садњу
листопадних и четинарских садница у Брчко дистрикту
БиХ. Основна идеја је била да укажемо на неки начин
да је могућа симбиоза научних дисциплина
хортикултуре и информатике, конкретно база
података, MS SQL Server алата и програмског језика
SQL уопште. Креирањем базе података везано за садњу
биљака из области хортикултуре и њеном анализом
доказали смо да помоћу информатике можемо доћи до
корисних информација и закључака који су
примјењиви у реалним околностима. На тај начин смо
поставили основу за даља истраживања овог типа
употребом SQL alata.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1901076I

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071