Tumačenje romana T. Morison Voljena iz ugla tri kritičara: Vilijam L. Endruz, Neli Y. Mekkej i Karl Plaza

Danijela Simić

Апстракт


U ovom radu je prezentovano kako književnost, a pre
svega roman Voljena, ima uticaj na socio-psihološki razvoj
mladih. Cilj ovog rada bio je da predstavi kako su kritičari: Neli
Y. Mekkej, Vilijam L Endruz i Karl Plaza tumačili roman Toni
Morison Voljena. Voljena je roman koji je smešten u doba
Rekonstrukcije, prvo poglavlje počinje 1873.godinom, osam
godina nakon gradjanskog rata. Roman nije napisan hronološki,
već se sastoji iz serije flešbekova, a glavne teme romana su:
sećanje, majčinstvo, čedomorstvo, zajednica, ropstvo, rasizam i
sloboda.
Pored Plaze i njegovog kritičkog aspekta, rad se bavio i
kritikama Neli i Vilijama, koji su objavili sedam eseja na temu
Voljena u svojoj zbirci kritika. Trudili su se da uvrste što više
različitih mišljenja, iako su izvesna ponavljanja bila neizbežna.
Rezultati rada su pokazali da su sva tri kritičara uspela u
rasvetljavanju često postavljenih pitanja vezanih za roman, kao i
lakšem razumevanju ovog kompleksnog dela, pogotovo kada je u
pitanju tema ropstva, kao i njegov uticaj na socio-psihloški
razvoj mladih.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1901094S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071