Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Analiza sistematskih poremećaja sa procenom slučajnih odstupanja trajektorije projektila Апстракт   PDF
Dušan B. Regodić, Damir D. Jerković
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Bezbednosni mehanizam za prenos i skladištenje podataka u oblaku / Security mechanism for cloud end-to-end encryption Апстракт   PDF
Marija Vujošević, Mladen Veinović
 
Свеска 7, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Brzi razvoj hibridne aplikacije za ugostiteljstvo primjenom jQuery i Apache Cordova frejmvorka Апстракт   PDF
Slađan Milovanović
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP CHITAS - a mouse tracking system in a web environment Апстракт   PDF
Aleksandar Jevremović, Nenad Ristić, Mladen Veinović
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Efikasno pretraživanje grafova korišćenjem algoritma A* Апстракт   PDF
Marko Marković, Ivan Pantelić, Jelena Kaljević, Biljana Tešić
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Ekonomija Republike Srpske u globalnim ekonomskim procesima: nužnost ili izbor Апстракт   PDF
Predrag Vukadinović, Goranka Knežević, Vule Mizdraković
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Elekronsko bankarstvo – Primena i Sigurnost Апстракт   PDF
Miloš N. Ilić, Žaklina S. Spalević, Mladen Đ. Veinović
 
Свеска 8, Бр. 3 (2017): XVIII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Elektronski sistema plaćanja u Srbiji Апстракт   PDF
Marko Todić, Milan Dajić
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Finansiranje javnih preduzeća sa osvrtom na MH „Elektroprivreda Republike Srpske” Апстракт   PDF
Tatjana Mićović, Dajana Mićović
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Ispitivanje kvaliteta vazduha na području grada Bijeljina Апстракт   PDF
Božidarka Arsenović, Dijana Đurić, Neđo Đurić, Miodrag Senić
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Konkurentnost ekonomije Republike Srpske u odnosu na ekonomije zemalja u tranziciji Апстракт   PDF
Predrag Vukadinović
 
Свеска 8, Бр. 3 (2017): XVIII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Mobilni marketing - savršen komunikacioni kanal zasnovan na interaktivnosti i dozvoli Апстракт   PDF
Milenko Stanić
 
Свеска 8, Бр. 3 (2017): XVIII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Mobilni marketing u službi animiranja publike Апстракт   PDF
Milenko Stanić, Damir Pirić
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Model integrisane forenzičke istrage poslovnih prevara Апстракт   PDF
Nataša Simeunović, Gojko Grubor, Nenad Ristić
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Modelovanje rizika na Banjalučkoj berzi Апстракт   PDF
Ivica Terzić, Zoran Jeremić, Marko Milojević
 
Свеска 7, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Mogućnosti razvoja sportskog turizma Апстракт   PDF
Tatjana Vujić
 
Свеска 7, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Oblici radnog angažovanja u turističkim i srodnim organizacijama Апстракт   PDF
Milorad Janković, Siniša Janković
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Ocenjivanje sajtova za E-kupovinu u Srbiji upotrebom AHP-TOPSIS metoda Апстракт   PDF
Milan Stojanović, Dušan Regodić
 
Свеска 8, Бр. 3 (2017): XVIII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Optimizacija upravljanja flotom primenom GPS i veb tehnologija Апстракт   PDF
Dušan Jovanović, Miloš Dobrojević
 
Свеска 7, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Optimizacija zaštite turističkih agencija od kompjuterskog kriminala Апстракт   PDF
Gojko Grubor, Nenad Ristić, Nataša Simeunović, Saša Adamović
 
Свеска 7, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP PARIŠKI SPORAZUM O KLIMATSKIM PROMJENAMA KAO OSNOVA ZA NOVE PRISTUPE STRATEGIJI KONKURENTNOSTI Апстракт   PDF
Sveto Veselinović
 
Свеска 7, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Pojam i pravna priroda boravišne takse Апстракт   PDF
Velisav Marković
 
Свеска 8, Бр. 3 (2017): XVIII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Poslovanje u digitalnoj ekonomiji (nova naspram stare ekonomije) Апстракт   PDF
Danica Petrović
 
Свеска 8, Бр. 3 (2017): XVIII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Pravni aspekti razvoja Elektronske uprave u Republici Srbiji Апстракт   PDF
Žaklina Spalević, Bojan Milisavljević, Miloš Ilić
 
Свеска 6, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Predlog e-government rešenja za matične urede u BiH Апстракт   PDF
Sanja Cvetković, Miloš Dobrojević
 
1 - 25 од 66 ставке/и 1 2 3 > >>