Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Analiza sistematskih poremećaja sa procenom slučajnih odstupanja trajektorije projektila Апстракт   PDF
Dušan B. Regodić, Damir D. Jerković
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Bezbednosni mehanizam za prenos i skladištenje podataka u oblaku / Security mechanism for cloud end-to-end encryption Апстракт   PDF
Marija Vujošević, Mladen Veinović
 
Свеска 1, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Brzi razvoj hibridne aplikacije za ugostiteljstvo primjenom jQuery i Apache Cordova frejmvorka Апстракт   PDF
Slađan Milovanović
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP CHITAS - a mouse tracking system in a web environment Апстракт   PDF
Aleksandar Jevremović, Nenad Ristić, Mladen Veinović
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Efikasno pretraživanje grafova korišćenjem algoritma A* Апстракт   PDF
Marko Marković, Ivan Pantelić, Jelena Kaljević, Biljana Tešić
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Ekonomija Republike Srpske u globalnim ekonomskim procesima: nužnost ili izbor Апстракт   PDF
Predrag Vukadinović, Goranka Knežević, Vule Mizdraković
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Elekronsko bankarstvo – Primena i Sigurnost Апстракт   PDF
Miloš N. Ilić, Žaklina S. Spalević, Mladen Đ. Veinović
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Finansiranje javnih preduzeća sa osvrtom na MH „Elektroprivreda Republike Srpske” Апстракт   PDF
Tatjana Mićović, Dajana Mićović
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Ispitivanje kvaliteta vazduha na području grada Bijeljina Апстракт   PDF
Božidarka Arsenović, Dijana Đurić, Neđo Đurić, Miodrag Senić
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Konkurentnost ekonomije Republike Srpske u odnosu na ekonomije zemalja u tranziciji Апстракт   PDF
Predrag Vukadinović
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Model integrisane forenzičke istrage poslovnih prevara Апстракт   PDF
Nataša Simeunović, Gojko Grubor, Nenad Ristić
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Modelovanje rizika na Banjalučkoj berzi Апстракт   PDF
Ivica Terzić, Zoran Jeremić, Marko Milojević
 
Свеска 1, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Mogućnosti razvoja sportskog turizma Апстракт   PDF
Tatjana Vujić
 
Свеска 1, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Oblici radnog angažovanja u turističkim i srodnim organizacijama Апстракт   PDF
Milorad Janković, Siniša Janković
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Ocenjivanje sajtova za E-kupovinu u Srbiji upotrebom AHP-TOPSIS metoda Апстракт   PDF
Milan Stojanović, Dušan Regodić
 
Свеска 1, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Optimizacija zaštite turističkih agencija od kompjuterskog kriminala Апстракт   PDF
Gojko Grubor, Nenad Ristić, Nataša Simeunović, Saša Adamović
 
Свеска 1, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP PARIŠKI SPORAZUM O KLIMATSKIM PROMJENAMA KAO OSNOVA ZA NOVE PRISTUPE STRATEGIJI KONKURENTNOSTI Апстракт   PDF
Sveto Veselinović
 
Свеска 1, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Pojam i pravna priroda boravišne takse Апстракт   PDF
Velisav Marković
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Predlog e-government rešenja za matične urede u BiH Апстракт   PDF
Sanja Cvetković, Miloš Dobrojević
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Pre-shipment i post-shipment finance proizvodi za unapređenje likvidnosti klijenata banaka / Pre-shipment and post-shipment finance products to improve the liquidity of bank clients Апстракт   PDF
Zoran Jović, Kosana Vićentijević
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Primena informacionih tehnologija u fazi deljenja znanja u organizacijama Апстракт   PDF
Jelena Kaljević
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Primenjena informatika i obrazovanje Applied Informatics and Education Апстракт   PDF
Goran Ćorić, Zoran Jović
 
Свеска 1, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Primjena ekonomsko finansijske analize u turizmu Апстракт   PDF
Mirko Savić
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Primjena kriptografije i biometrije u automobilskoj industriji Апстракт   PDF
Edin Ćatović
 
Свеска 1, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Problem finansiranja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini Апстракт   PDF
Nevena Baričanin, Marica Marković, Snežana Bojović
 
1 - 25 од 43 ставке/и 1 2 > >>