Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 17, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Oblici radnog angažovanja u turističkim i srodnim organizacijama Апстракт   PDF
Milorad Janković, Siniša Janković
 
Свеска 16, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Ocenjivanje sajtova za E-kupovinu u Srbiji upotrebom AHP-TOPSIS metoda Апстракт   PDF
Milan Stojanović, Dušan Regodić
 
Свеска 18, Бр. 3 (2017): XVIII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Optimizacija upravljanja flotom primenom GPS i veb tehnologija Апстракт   PDF
Dušan Jovanović, Miloš Dobrojević
 
Свеска 17, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Optimizacija zaštite turističkih agencija od kompjuterskog kriminala Апстракт   PDF
Gojko Grubor, Nenad Ristić, Nataša Simeunović, Saša Adamović
 
Свеска 17, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP PARIŠKI SPORAZUM O KLIMATSKIM PROMJENAMA KAO OSNOVA ZA NOVE PRISTUPE STRATEGIJI KONKURENTNOSTI Апстракт   PDF
Sveto Veselinović
 
Свеска 19, Бр. 4 (2018): XIX MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Photodiodes, phototransistors and solar cells behaviour in environment with gamma and neutron radiation: literature review and experiments Апстракт   PDF
Dejan Nikolić
 
Свеска 17, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Pojam i pravna priroda boravišne takse Апстракт   PDF
Velisav Marković
 
Свеска 19, Бр. 4 (2018): XIX MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Politika i instrumenti finansiranja lokalnog ekonomskog razvoja u Republici Srpskoj Апстракт   PDF
Milenko Stanić, Tamara Stanić
 
Свеска 18, Бр. 3 (2017): XVIII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Poslovanje u digitalnoj ekonomiji (nova naspram stare ekonomije) Апстракт   PDF
Danica Petrović
 
Свеска 19, Бр. 4 (2018): XIX MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Pravni aspekti i ekonomski efekti digitalnog potpisa u E-upravi Апстракт   PDF
Žaklina Spalević, Kosana Vićentijević, Igor Pelliciari
 
Свеска 18, Бр. 3 (2017): XVIII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Pravni aspekti razvoja Elektronske uprave u Republici Srbiji Апстракт   PDF
Žaklina Spalević, Bojan Milisavljević, Miloš Ilić
 
Свеска 16, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Predlog e-government rešenja za matične urede u BiH Апстракт   PDF
Sanja Cvetković, Miloš Dobrojević
 
Свеска 18, Бр. 3 (2017): XVIII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Prednosti i mane korišćenja mobilnih aplikacija u učenju stranog jezika na primeru studentske populacije u Srbiji Апстракт   PDF
Tijana Gajić, Neda Maenza
 
Свеска 16, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Pre-shipment i post-shipment finance proizvodi za unapređenje likvidnosti klijenata banaka / Pre-shipment and post-shipment finance products to improve the liquidity of bank clients Апстракт   PDF
Zoran Jović, Kosana Vićentijević
 
Свеска 18, Бр. 3 (2017): XVIII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Prestanak radnog odnosa i prava radnika Апстракт   PDF
Milorad Janković, Milutin Ateljević
 
Свеска 16, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Primena informacionih tehnologija u fazi deljenja znanja u organizacijama Апстракт   PDF
Jelena Kaljević
 
Свеска 16, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Primenjena informatika i obrazovanje Applied Informatics and Education Апстракт   PDF
Goran Ćorić, Zoran Jović
 
Свеска 17, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Primjena ekonomsko finansijske analize u turizmu Апстракт   PDF
Mirko Savić
 
Свеска 19, Бр. 4 (2018): XIX MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Primjena javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou Апстракт   PDF
Snježana Stanišić, Jelena Manojlović
 
Свеска 16, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Primjena kriptografije i biometrije u automobilskoj industriji Апстракт   PDF
Edin Ćatović
 
Свеска 16, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Problem finansiranja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini Апстракт   PDF
Nevena Baričanin, Marica Marković, Snežana Bojović
 
Свеска 19, Бр. 4 (2018): XIX MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Problem finansiranja ženskog preduzetništva – iskustva preduzetnica sa područja Grada Bijeljina Апстракт   PDF
Zorica Golić, Tamara Vukoje
 
Свеска 17, Бр. 2 (2016): XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Program projekata za unapređenje turističke ponude na području Borskog okruga Апстракт   PDF
Željko Milovanović, Milan Stojanović, Dušan Regodić
 
Свеска 18, Бр. 3 (2017): XVIII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Razvoj i uticaj elektronskog poslovanja na poboljšanje usluga u bankarskom sektoru Апстракт   PDF
Snježana Stanišić
 
Свеска 16, Бр. 1 (2015): XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP Razvoj servisa za digitalni potpis sa sopstvenim modulom za generisanje ključeva i digitalnih sertifikata Апстракт   PDF
Milenko Đuruć, Saša Adamović
 
26 - 50 од 90 ставке/и << < 1 2 3 4 > >>