KOMPARATIVNA ANALIZA ERP SISTEMA OTVORENOG KODA

Dragana Maljković, Ognjen Pantelić

Апстракт


U radu će biti izvršena komparativna analiza vodećih ERP sistema otvorenog koda. Na početku će biti opisan pojam ERP sistema otvorenog koda, prednosti i nedostaci u odnosu na vlasničke ERP sisteme sa aspekta fleksibilnosti, cene proizvoda, troškova održavanja i korisničke podrške. Biće izvršena analiza faktora koji imaju uticaj na opredeljenje za ERP sisteme otvorenog koda i komparacija četiri rešenja - Compiere, ADempiere, Odoo i Openbravo. Za svaki od njih biće prikazane funkcionalnosti, korišćene tehnologije, prednosti i nedostaci upotrebe. Nakon
prikaza svakog od rešenja biće izvršeno njihovo poređenje po različitim kriterijumima sa ciljem olakšavanja procesa odlučivanja i odabira optimalnog ERP sistema. Neki od kriterijuma poređenja biće funkcionalnosti, korišćena tehnologija, cena proizvoda, troškovi održavanja, korisnička podrška i kastomizacija. Na kraju rada biće iznet zaključak kao sumarni rezultat istraživanja.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STED1901009M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu će biti objavljivani radovi naučnog i stručnog karaktera, na službenim jezicima BiH i na engleskom jeziku, iz više različitih naučnih oblasti: ekonomije, menadžmenta, prava, informacionih tehnologija i računarstva, industrijskog inženjerstva, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, zelene energije, materijala, hemijskog inženjerstva i tehnologija, grafičkih tehnologija, psihologije, adragogije i pedagogije.

Glavni i odgovorni urednik: doc. dr Dejan Kojić, prorektor za naučno istraživački rad, Despota Stefana Lazarevića bb, Banja Luka, email: stedjournal@gmail.com, tel.: +387 51 378 300, mob: +381 66 253 217