RACIONALNO UPRAVLJANJE RESURSIMA KOMERCIJALNE BANKE

Ibrahim Kajtazović

Апстракт


Upravljanje bankarskim resursima je složeno i zavisi od više faktora. Stoga pojedinačni faktor, bez obzira koliko bio značajan, nije dovoljan da se racionalno upravlja ovim resursima. S obzirom da su resursi banke različiti i da ih sve nije moguće, niti potrebno držati pod kontrolom, banka se obično koncentriše na njihove najznačajnije kategorije. S tim u vezi banka mora prvo da definiše poslovnu politiku kao sredstvo za ostvarivanje postavljenih ciljeva, budući da njih nije moguće ostvariti ako se racionalno ne upravlja bankarskim resursima. Osim internih faktora, banka
mora da respektira makroekonomske okolnosti i institucionalni okvir monetarne politike i faktore koji djeluju na fokusiranom tržišnom segmentu. Poslovna politika banke mora biti prilagodljiva i efikasna, ali i da odražava stabilnost, što podrazumijeva da se poštuju faze u njenom donošenju i da se pravilno kvantificiraju unutrašnji faktori, a vanjski anticipiraju. S obzirom da su veličina banke i geografski obuhvat primarnih plasmana, organizacija, planiranje i drugi elementi poslovanja u ingerenciji nosilaca upravljanja bankarskim resursima, oni su sa internog aspekta posmatrano ključni elementi za definiranje poslovne politike banke.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STED1901065K

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu će biti objavljivani radovi naučnog i stručnog karaktera, na službenim jezicima BiH i na engleskom jeziku, iz više različitih naučnih oblasti: ekonomije, menadžmenta, prava, informacionih tehnologija i računarstva, industrijskog inženjerstva, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, zelene energije, materijala, hemijskog inženjerstva i tehnologija, grafičkih tehnologija, psihologije, adragogije i pedagogije.

Glavni i odgovorni urednik: doc. dr Dejan Kojić, prorektor za naučno istraživački rad, Despota Stefana Lazarevića bb, Banja Luka, email: stedjournal@gmail.com, tel.: +387 51 378 300, mob: +381 66 253 217