Индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): STED JOURNAL AKTERI MOBINGA U VOJNOJ SREDINI Апстракт   PDF
Radomir Čolaković, Jelena Čolaković Lončar
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): STED JOURNAL INSTITUCIONALNA RACIONALNOST KAO SAVREMENA ALTERNATIVA EKONOMSKE NAUKE I PRAKSE Апстракт   PDF
Mladen Ivić, Milica Delibašić, Nebojša Jovović
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): STED JOURNAL KOMPARATIVNA ANALIZA ERP SISTEMA OTVORENOG KODA Апстракт   PDF
Dragana Maljković, Ognjen Pantelić
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): STED JOURNAL MEĐUNARODNA REGULACIJA OTMICA DJECE Апстракт   PDF
Miro Katić
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): STED JOURNAL POLOŽAJ INTELIGENCIJE U SELEKTOVANIM DRŽAVAMA JUGOISTOČNE EVROPE Апстракт   PDF
Veselin Drašković, Radislav Jovović, Sanja Bauk, Mimo Drašković
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): STED JOURNAL PRIMJENA IoT RJEŠENJA ZA UPRAVLJANJE PAMETNIM ZGRADAMA Апстракт   PDF
Saša Salapura
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): STED JOURNAL RACIONALNO UPRAVLJANJE RESURSIMA KOMERCIJALNE BANKE Апстракт   PDF
Ibrahim Kajtazović
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): STED JOURNAL UPOTREBA OPTIKE U PRISTUPNIM MREŽAMA Апстракт   PDF
Emil Sarajlija
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): STED JOURNAL UTICAJ UDELA SREDSTVA ZA EKSPANDIRANJE NA SVOJSTVA MIKROPOROZNIH ELASTOMERNIH MATERIJALA Апстракт   PDF
Jelena Pavličević, Mirjana Jovičić, Oskar Bera, Bojana Ikonić, Vesna Teofilović, Nevena Vukić, Jaroslava Budinski-Simendić
 
Свеска 1, Бр. 1 (2019): STED JOURNAL УТИЦАЈ УНАПРЕЂЕЊА ПРОДАЈЕ НА ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА Апстракт   PDF
Младен Милић, Aлександар Грачанац
 
1 - 10 од 10 ставке/и