EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF A SIMPLE FRAME STRUCTURAL MODEL WITH TUNED LIQUID DAMPER

Mladen Šiljegović

Апстракт


In this paper, a brief overview of damping systems and their operation and analysis
principles is provided, with emphasis on tuned damping systems of engineering
structures. The results of the experimental analysis are presented for an aluminum frame
structure excited with initial displacement. The measured dynamic parameters
(eigenfrequencies and dumping factors) of the basic experimental model are compared
with the numerical model values. Furthermore, the comparison of the results obtained for
different variants of the experimental model are shown. Responses of models with and
without the damping device are considered. A water reservoir placed on top of the
structure is utilized as a damping device. The water level in the reservoir and orientation
of the reservoir with respect to the direction of excitation force are varied. For all model
variants, the values of the first and the second eigenfrequencies in the direction of
excitation are shown and the corresponding damping values are estimated.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813078L

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org