COMPARISON OF THREE CALCULATION METHODS OF ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATES IN SLOVENIA

Wadie Kidess

Апстракт


In order to get the authorization for issuing energy performance certificates in Slovenia, the expert candidate has to attend the prescribed course and pass the exam. The simplified method for heat losses calculation that is taught at this course neglects the thermal bridges, raising concerns whether the calculation results are reliable. In this paper we have compared three methods for calculation of thermal losses for a “typical” family house. The first is the above mentioned simplified calculation using a correctional factor; the second takes into account the thermal bridges, using linear thermal transmittances obtained by numerical calculation, and the third takes into account the thermal bridges, using default values for linear thermal transmittances. Noting that the second method returns the most exact values, we have found that the first method results are too large, yet still smaller than the third method results.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813169K

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org