ANALYSIS OF LINEAR THERMAL TRANSMITTANCE OF A SIMPLE BALCONY THERMAL BRIDGE

Anita Prapotnik Brdnik

Апстракт


The linear thermal transmittance of a simple balcony thermal bridge with a uniform
balcony slab and wall was analysed. In a five-parameter model (thickness, length and
thermal conductivity of a balcony slab; thickness and thermal conductivity of an adjacent
wall), it was found that the length of the balcony slab does not influence the thermal
transmittance, while its dependence on the other two slab parameters is linear. The
influence of wall parameters on the linear transmittance proved to be more complicated,
but appropriate expressions were successfully found. The study presents the first step in
the search of a semi-empirical formula that can successfully describe the linear
transmittance of a balcony thermal bridge with a homogeneous multi- layer wall.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813189P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org