GEODETIC DETERMINATION OF VERTICAL DISPLACEMENT OF BUILDINGS DURING CONSTRUCTION

Slavko Vasiljević

Апстракт


The methodology of planning and performing geodetic activities in determining vertical displacement of engineering objects or specific structural elements and units is presented in this paper. Data from observation of a building for students' accomodation in Banja Luka, collected during its construction, are presented. The geodetic control of geometry and deformation analysis of the performed building construction are primary tasks of the engineering geodesy in the construction of objects. Vertical displacement and deviations of objects are caused by numerous factors. The geodetic tehnical documentation, developed during implementation of these tasks, represents a valuable basis for the development of observation projects during exploitation of objects and for forming an engineering building information system.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813282V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org