THE STUDY OF PARTICULARITY OF BANJA LUKA WATERFRONT IN VIEW OF DEFINING THE COURSE OF ITS FUTURE DEVELOPMENT

Malina Čvoro

Апстракт


This Study examines the phenomenon of the relationship between the river as a natural
element and the urban environment as a human creation.Their mutual relationship is
observed through the topics which are related to the spatial - programmatic, perceptual,
aesthetic and cultural potentials that largely determine the identity of the place. The
example of the city of Banja Luka has been analyzed and presented from the point of view
of several criteria: positioning of the urban structure with relation to the river,
morphological and topographic characteristics, development level of the physical structure
of the waterfront, accessibility, distribution of contents and heritage. The Study gives an
overview of the results of the survey conducted among the users of the space with regard
to the identity, importance and the way of using the waterfront area. The values which
those specific urban areas may contain have been identified in order to formulate certain
recommendations intended to improve the waterfront.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813369C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА

 

Конференција је омогућила интеракцију студената, младих инжењера и научника са искуснијим члановима академске и стручне заједнице у циљу дискусије о савременим тенденцијама у градитељству. Њихов допринос је учинио овај Зборник изузетним. Објављени радови пружају увид у актуелно научно и стручно знање из рачунске механике, инжењерских конструкција, грађевинских материјала, саобраћајница, енергетске ефикасности, урбанизма, архитектуре, историје архитектуре, геодезије, образовања инжењера, итд.
Овај Зборник радова ће послужити као корисна референца стручњацима и истраживачима те смо сигурни да ће пружити подстицај за даљња истраживања у предметним oбластима.
 
проф. др Aлександар Борковић, директор Конференције
доц. др Мирослав Малиновић, замјеник директора Конференције
уредници Зборника

http://stepgrad.aggf.unibl.org