DIGITAL MODELING OF EARTH'S SURFACE RELIEF

Dejan Vasić

Апстракт


This paper presents the theoretical basis for the development of the Earth's surface relief digital models. The sources and structure of the modeling data, as well as the methods of their processing, are described, depending on the spatial-temporal properties of the Earth's surface. Digital relief models have great significance and wide application in modern geodetic works. Representation of the spatial structure of the relief can be done with different methods of interpolation. In this paper their mathematical foundations are also given. General indicators of the quality of digital relief models are briefly described.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813409V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org