THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN MODERNIZING EDUCATION CURRICULA IN THE FIELD OF GEODESY

Branko Božić

Апстракт


This article deals with the process of modernization the geodesy study program at the Faculty of Civil Engineering University of Belgrade (FCEUB), Department of geodesy and geoinformatics, under the ERASMUS+ European program, which initiate the survey of stakeholders in three partner countries and in accordance to their opinions, BSc and MSc core curriculum were proposed. So far at the Geodesy and geoinformatics program at the FCEUB Department, several new courses and teaching materials were prepared. Additionally, e-learning methodology, has been introduced by installing MOODLE platform which is used as a new learning management system that will initiate more other changes toward this new learning methodology. Also, a problem-based learning (PBL) methodology has been introduced in some of the courses.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813429B

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org