COMPARISON OF PERFORMANCE OF ENGINEERING STUDENTS IN DESCRIPTIVE GEOMETRY IN RELATION TO THEIR STUDY PROGRAM

Sandra Kosić-Jeremić

Апстракт


Descriptive geometry is one of the fundamental subjects in the education of future architects, civil engineers and engineers of geodesy. During the course, certain differences in mastering the teaching material have been noticed, as well as the divergence in performance of students in relation to their study program. In order to analyse these differences more closely, we made comparison of the students achievements at the first and second colloquium and final exam, analyzed the differences in relation to the study program, as well as the impact (correlation) of the entrance exam and the success in the secondary school on the final results in the course. Special attention was paid to the analysis of the results of the architecture students in the spatial ability test in order to determine whether the students of the architecture have more success in the subject of Descriptive geometry, considering that they have undergone certain training of spatial abilities through their preparation for the entrance exam.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813445I

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org