METHODOLOGY DEVELOPMENT FOR CREATION OF SCHOOL BUILDINGS TYPOLOGY IN SERBIA

Milica Jovanović Popović

Апстракт


After development of methodology for formulation of residential building typology, the same research team from the Faculty of Architecture University of Belgrade developed and formulated the methodology for typology of school buildings. For this purpose, specific method of data acquisition was designed and conducted. Obtained data represent part of the public buidling database and were further used for defining typology of school buildings, as well as estimation of energy performance of public buidlings within EmBuild project (Horizon2020 framework). In the paper the methodology of creating this database and gathering information, as well as further work on definition and final typology of school buidlings are presented.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813487J

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org