IMPROVING DESIGN OF DAIRY COWS HOUSING IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Tanja Trkulja, Miljan Erbez

Апстракт


Agriculture represents a very important economic field in Bosnia and Herzegovina (BH). The construction and architectural design of dairy cow facilities depend on many factors, primarily the economic and technological conditions, and the geoclimatic features of the area where construction of the agricultural facility is planned. The agricultural facilities must provide proper accommodation for animals, their good production, adequate microclimatic conditions and their presence must not disturb ecological and aesthetic quality of the environment in which they are located. Therefore, special attention should be paid to the design of facades and the design og agricultural facilities. This paper puts an emphasis on clarifying the approaches used in the design of dairy cow facilities in Bosnia and Herzegovina, as well as contemporary approaches of the European Union (EU). The aim of this paper is to indicate how the new approaches apply to design of these types of objects.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813510T

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org