ARCHITECTURAL MEASURES FOR FACILITATION OF INDOOR AIR QUALITY IN BUILDINGS

Sasa Cvoro

Апстракт


This Paper focuses on the importance measures for facilitation of air comfort in construction and the possibility of its application in architectural design. Facilitation of adequate comfort in physical environment directly affects health and working abilities of people and significantly increases energy consumption. Between 30% and 40% of the total energy consumption is spent in the process of using the construction fund in order to ensure adequate quality of air, i.e. air comfort of the indoor space. In this Paper special attention is devoted to the analysis of measurable factors of impact on air comfort through objective parameters of air quality and humidity.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813536C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org